V nedeľu, 10.5.2020 bol počas sv.omše pokrstený náš dlhoročný UPC-čkar Lukáš, absolvent FŠT TnUAD. Keďže pre kresťanskú vieru sa rozhodol už ako dospelý, po 1,5 ročnej príprave mohol okrem Krstu hneď prijať aj Sviatosť Birmovania a 1.sväté prijímanie. Na základe osobitnej biskupskej delegácie mu sviatosti vyslúžil náš univerzitný kaplán, o.Juraj.