V tento deň myslíme na nové kňazské a rehoľné povolania a modlíme sa za ne. Drž sa nám, Janči+!