UPC-čkari v úlohe animátorov (júl 2023, Chrenovec-Brusno)