Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta, o Duchu Svätom (SVATODUŠNÝ PONDELOK). Po skončení Adorácia s Eucharistickým požehnaním.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Utorok 20:15 – 21.30 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični Záblatie. Vstup cez vrátnicu FŠT, so športovým koordinátorom Samom o 20:00 (ul. Ku kyselke č.469, MHD 5, 6, 13 zastávka Záblatie, stred + 350m = 5 min.pešo). Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B419. Po skončení májový ruženec za Božiu pomoc pri skúškach, za maturantov a končiacich študentov, ktorí majú štátnice. Krátky spoločný program: nanukovica.

Štvrtok 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Piatok 7:00. Sv.omša na PRVÝ PIATOK MESIACA. Kaplnka Božieho Milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej, trenčín-Zlatovce.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho, v utorok od 18:00 do 19:00 a v piatok od 6:40 do 7:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky); v pondelok od 17:00 do 18:30, v stredu od 17:30 do 19:00 a vo štvrtok od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD, FZ B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

KONCOROČNÁ SLÁVNOSŤ TE DEUM BUDE V PONDELOK 12.6.2023 o 19:00 v KOSTOLE NOTRE DAME. HOSŤOM BUDE o.TOMÁŠ KRAMPL, duchovný správca najstaršieho vysokoškolského katolíckeho internátu SVORADOV v Bratislave (video s hosťom sa ti zobrazí po rozkliknutí jeho mena :-). Po skončení vás pozývame na slávnostnú recepciu do podsália gréckokatolíckeho kostola sv.Cyrila a Metoda (260 m pešo od kostola Notre Dame).

Informáciu o poukázaní vašich 2% pre naše UPC prosíme pošlite na kontakt (zavináč) upctn.sk Najnovšie svedectvá UPC-čkarov nájdete v samostatnom článku na hlavnej stránke nášho webu. Ď A K U J E M E !!!