Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 20:15 – 21.30 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični Záblatie. Vstup cez vrátnicu FŠT, so športovým koordinátorom Samom o 20:00 (ul. Ku kyselke č.469, MHD 5, 6, 13 zastávka Záblatie, stred + 350m = 5 min.pešo). Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 19:00. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, vigília prikázaného sviatku. Sv.omša v UPC Klubovni internátu Záblatie, suterén č.dv.6. Po skončení opekačka. V prípade nepriaznivého počasia pomazánkovica v klubovni.

Štvrtok 11:30. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:00 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok. Kaplnka Božieho milosrdentva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho, v stredu od 17:00 do 18:30 a vo štvrtok od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD, FZ B418; štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Informáciu o poukázaní vašich 2% pre naše UPC prosíme pošlite na kontakt (zavináč) upctn.sk Najnovšie svedectvá UPC-čkarov nájdete v samostatnom článku na hlavnej stránke nášho webu. Ď A K U J E M E !!!