Večerná prednáška a rozhovor s hosťom Paľom Hudákom o vzťahoch.