Hody / odpustová slávnosť na Dopravnej akadémii – kaplnka Božieho milosrdenstva.