Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta.

Utorok 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej. Ďalší diel prípravnej katechézy Národného stretnutia mládeže T22 Výšiny.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Telocvičňa SOŠ Dopravnej (prízemie vľavo okolo vrátnice; VOLEJBAL, FLORBAL).

Streda 19:00 sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre študentov a mladých. Na výške vyššie. Príprava Jarnej púte.

Štvrtok 19:00 Chlapskí chlapi. Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej.

Piatok 19:30 Príprava na manželstvo s UPC (online). Manželský sľub, manželská zmluva. Láska podľa knihy Pieseň piesní. Manželská zmluva podľa listu Efezanom.

Začínajú Veľkonočné sv.spovede. Rozpis príležitostí na Veľkonočnú Sviatosť zmierenia v našom dekanáte a meste nájdete tu. Sv.spoveď na internátoch bude budúci (Veľký týždeň).

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke na 5.poschodí internátu SOŠ Doprvnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce, v utorok 10:30 – 11:30 a v stredu 17:30 – 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Prosíme vás o poukázanie 2% z dane nášmu UPC. Tlačivá sú v samostatnej sekcii aktuality. ĎAKUJEME! 🙂 !