Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok – JARNÉ PRÁZDNINY, sv.omša v Kaplnke na internáte nebude

Utorok 20:15 – 21.30 Športový večer v telocvični Záblatie. Vstup cez vrátnicu FŠT, so športovým koordinátorom Samom o 20:00 (ul. Ku kyselke č.469, MHD 5, 6, 13 zastávka Záblatie, stred + 350m = 5 min.pešo). Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD, B budova Fakulty zdravotníctva, 3.posch., 419. Po skončení pudingovica a plánovanie semestra,

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Piatok 7:30 Prvý piatok v mesiaci. Sv.omša v UPC TnUAD, FZ, B 419.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v stredu od 18:00 do 19:00 v Klubovni A 534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej a v stredu od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Aj tento rok prosíme o vaše 2%. Veľmi nám pomáhajú podporovať a financovať formačné UPC aktivity. Poukázať ich môžete na o.z.Solún Trenčín. Kópiu strany o poukázaní 2%, kde je vaše meno + údaj o výške sumy nám pošlite na kontakt@upctn.sk alebo juraj@upctn.sk Ď A K U J E M E !!!