Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Utorok 20:00 – 21:30 Trojkráľové požehnanie internátnych izieb, Trenčín-Zlatovce.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B419), Plesové organizačné stretko.

Štvrtok 19:19 Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej, stretko chlapskí chlapi.

Semestrálne skúšky, a uzatváranie známok. „Príď Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť! Naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou…

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok od 16:00 do 18:00 a v stredu od 11:00 do 11:30 a od 17:30 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ. Trojkráľové požehnania fakúlt, katedier, internátnych izieb a privátov, na požiadanie. Termín po vzájomnej dohode (kontakty, viď vyššie).

Vstupenky na jubilejný 10.UPC ples sú v predaji do konca januára (viď kontakty na plagáte). Pri zakúpení vstupenky uveďte prípadnú diétu.