Vianočná duchovná obnova UPC, anticipácia štedrej večere. Penzión Zornička, Donovaly.

VIANOČNÁ SPOVEĎ V UPC

4.ADVENTNÁ NEDEĽA 21:00 – 22:00 Internát Záblatie, Klubovňa UPC v suteréne, č.dv.6.

PONDELOK 18:30 – 19:00 Kostol Notre Dame v centre mesta a podľa potreby aj po sv.omši a adorácii

UTOROK 19:45 – 21:00 Internát Strednej odbornej školy Dopravnej, ul.Školská 66 kaplnka na 5.posch.

STREDA 10:00 – 14:00 UPC TnUAD, Sihoť, ul.Študentská 1, budova Fakulty zdravotníctva, 3.poch. B419

VIANOČNÁ SPOVEĎ V MESTE A DEKANÁTE TRENĆÍN

4.ADVENTNÁ NEDEĽA Kostol Piaristov na Mierovom námestí 15:00 – 17:30; Kostol Notre Dame (oproti Gymnáziu Ľ.Štúra) 15:00 – 17:30; Kostol sv.Anny (na námestí sv.Anny) 15:00 – 17:30; Kostol sv.Rodiny na sídlisku Juh 15:00 – 18:00

PONDELOK Soblahov, Mníchova Lehota a Skalka nad Váhom 16:00 – 17:30;

UTOROK Kostol Piaristov na Mierovom námestí 15:00 – 17:00; Kostol Notre Dame (oproti Gymnáziu Ľ.Štúra) 15:00 – 17:00; Kostol sv.Anny (na námestí sv.Anny) 15:00 – 17:00; Kostol sv.Rodiny na sídlisku Juh 17:00 – 18:30

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci: adorácia.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej.

Streda 7:15. Ranná rorátna sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419).

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

VIANOČNÁ RADOSŤ Z PRÍCHODU BETLEHEMSKÉHO DIEŤAŤA NECH VÁM DÁ SVETLO I SILU DO VAŠICH DNÍ, ŽIVOTOV A ĎALŠIEHO ZJAVOVANIA SA BOŽEJ DOBROTY NA TEJTO ZEMI! POŽEHNANÉ VIANOCE A POKOJNÝ ROK 2023 PLNÝ RADOSTNÝCH CHVÍĽ A DOBRÝCH SKUTKOV vám všetkým prajú i vyprosujú vaši U-Pe-Ce-čkari.