Palmová (Kvetná) Nedeľa 20:00 sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej.

Palmová (Kvetná) Nedeľa 21:00 – 22:00 VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ, Internát ZÁBLATIE, klubovňa v suteréne, č.dv.6,

Pondelok JARNÁ PÚŤ K PATRÓNOM UPC na Skalku pri Trenčíne:

18:00 začiatok putovania po hrádzi od starého železničného mosta (Zlatovská strana) na Skalku. Počas cesty príležitosť na sv.spoveď.

19:00 Krížová cesta na Kalvárii Novej Skalky. Po skončení peší presun do jaskyne.

20:30 Sv.omša v jaskyni. Hosť: o.Matúš Reiner, tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity, národný koordinátor pastorácie mládeže a T22.

21:30 odchod objednaného UPC BUSu spod Kláštora (jaskyne) na internáty a následne do všetkých častí mesta Trenčín.

Utorok 12:00 – 15:30 VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ v UPC TnUAD na Sihoti (B 419, kancelária univerzitného kaplána)

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej.

Utorok 19:30 – 20:30 VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ. Klubovňa pri Kaplnke SOŠ Dopravnej na 5.posch.

Utorok 20:00 – 21:30 VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ. Školský Internát športové gymnázium (Dé-eMko), Staničná 6, Zborovňa s Klubovňa v suteréne (schodmi vpravo okolo vrátnice, tunel). K dispozícii dvaja kňazi.

Streda 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 12:30 – 14:30 a 16:00 – 19:00 VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ. UPC TnUAD na Sihoti, (B 419, kancelária univerzitného kaplána)

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti.

Rozpis príležitostí na Veľkonočnú Sviatosť zmierenia v našom dekanáte a meste nájdete tu.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:45 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce, v utorok 12:30 – 14:30 v stredu 12:30 – 14:30 a 16:00 – 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Prosíme vás o poukázanie 2% z dane nášmu UPC. Tlačivá sú v samostatnej sekcii aktuality. ĎAKUJEME! 🙂 !

MILOSTIPLNÉ A RADOSTNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY, PLNÉ NÁDEJE ŽE PÁN ŽIJE, „IDE PRED NAMI DO GALILEY“ A ZOSTÁVA S NAMI AŽ DO SKONČENIA SVETA VÁM VŠETKÝM ŽELAJÚ vaši UPC-čkari