Slávnosť Te Deum 2019 – ďakovná omša na záver akademického roka 2018/2019.