Spoločné májové trojdňové turistické, poznávacie a duchovné UPC putovanie. Trenčín – Stará Bystrica – Ústie nad Priehradou – Rio de Klin – Zakopane Krzteptówki – Radocza – Wadowice – Oswiecim – Trenčín.