KTO SME?

Sme spoločenstvom mladých ľudí a naším cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Trenčíne. Naše univerzitné pastoračné centrum (UPC, pozri si aj virtuálnu prehliadku UPC) sa snaží vytvárať priestor pre stretávanie sa mladých ľudí hľadajúcich svoj vzťah k Bohu, ľuďom i k sebe samým. Boli sme obdarovaní darom viery, preto sa snažíme popri štúdiu zmysluplne využiť naše dary a talenty a podeliť sa s našou radosťou. UPC má za cieľ študentom pomôcť formovať sa v zrelé kresťanské osobnosti, ktoré budú schopné naplno sa zapojiť do práce vo vlastných spoločenstvách a farnostiach a tiež niesť spoločenskú zodpovednosť za smerovanie našej krajiny.

Kaplánom UPC TN v tomto akademickom roku je Juraj Sedláček.

ČO PONÚKAME?

  • nových priateľov
  • budovanie a upevňovanie vzťahov
  • zaujímavé akcie a aktivity
  • duchovné poradenstvo
  • sviatosť zmierenia
  • po skončení štúdia skúsenosť, tvorivosť a prax v práci so spoločenstvami

CHCEŠ VEDIEŤ VIAC? KONTAKTUJ NÁS!