Christos voskrese! Veselú veľkú noc a veľa radosti 😀☺😊
https://us02web.zoom.us/j/8833893255 heslo: UPC