Pondelok 19:00. Sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci: po sv.omši bude adorácia.

Utorok 19:00. KORUNKA BM + ODPUSTOVÁ SV.OMŠA v KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA na 5.poch. internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. Po sv.omši program, viď plagát.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (FZ B 419).

Štvrtok 19:00 Kaplnka na Internáte SOŠ Dopravnej Trenčín-Zlatovce: stretko chlapskí chlapi.

Piatok 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:30 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce, v stredu 18:00 – 19:00 a v piatok 10:30 – 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Prosíme vás o poukázanie 2% z dane nášmu UPC. Tlačivá sú v samostatnej sekcii aktuality. ĎAKUJEME! 🙂 !