Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Študentská sv.omša v UPC TnUAD. Po skončení príprava programu budúceho týždňa a vianočnej duchovnej obnovy.

Štvrtok 18:00 UPC Biblické stretko. Centrum pre rodinu Trenčín, Farská ul. (pod farskými schodmi).

Štvrtok 19:19 UPC Chalanské stretko chlapskí chlapi. Kaplnka a klubovňa na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom), Trenčín-Zlatovce.

Prihlasovanie na vianočnú duchovnú obnovu prebieha u jednotlivých UPC koordinátorov do konca novembra. Záloha je 20 eur. Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok od 16:00 do 18:00 a v stredu od 17:30 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.