Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje aj MHD. Študentskú omšu v Trenčíne na internáte stíhaš týmito nedeľnými spojmi:

SNINA vlak 12:24,
HUMENNÉ 
vlak 13:19,
MICHALOVCE
 vlak 13:42,

SABINOV vlak 13:17,
PREŠOV
 vlak 13:42,
KOŠICE
 vlak 14:07,
ROŽŇAVA
 vlak 13:39,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 vlak 15:04,
POPRAD
 vlak 15:23,
BREZNO
 bus 15:35,
BANSKÁ BYSTRICA
 bus 16:15,
RUŽOMBEROK
 vlak 16:31,
TRSTENÁ
 vlak 14:37,
NÁMESTOVO
 bus 15:15,
ČADCA
 vlak 17:06,
LEVICE vlak 16:12,
NITRA vlak 16:04,
PRIEVIDZA bus 18:00,
SENICA bus 17:00,

MYJAVA vlak 17:45,

BRATISLAVA vlak 17:13

TRNAVA vlak 17:44,
ŽILINA
 vlak 18:09,
POVAŽSKÁ BYSTRICA vlak 18:36 – tento rýchlik (RR 17718 Hričov) v nedeľu zastavuje v stanici Trenčín-Zlatovce (príchod 19:25) čo je 400 m od Internátu SOŠ Dopravnej a Internátu Športovej školy „Dé-eM”…

Spoje MHD TRENČÍN:

AUTOBUSOVÁ STANICA/ MHD 6 – 18:50, 19:35
BRANECKÉHO
 ul. (centrum mesta) MHD 17 – 19:37
MHD – Linkou 3, 5, 6, 17 
po zastávku Zlatovská, nákupné stredisko a prímestskými spojmi po: Zlatovce, železničná stanica

 
Spoje odporúčame pred cestou prekontrolovať na portáli www.cp.sk a www.imhd.sk/tn pre prípad krátkodobých zmien alebo výluk. Uvedené spoje prichádzajú do stanice Trenčín a Trenčín-Zlatovce pred 20. hodinou. Tabuľka  slúži predovšetkým študentom: z tohto dôvodu berie do úvahy vlak kategórie SuperCity 240 Pendolino Košičan s príplatkom a povinnou rezerváciou miest v úseku Košice – Žilina, len v prípade najvzdialenejších miest (HE, MI, SV, RV; v Žiline prestup na bezplatný RR 17718 Hričov). Vlakové spoje z ostatných miest sú zvolené s možnosťou bezplatnej prepravy.
Zaltualizované 19.septembra 2020