Zaujímavé stránky:
Bohoslužby v Trenčíne
Katechizmus Katolíckej Cirkvi
Sväté Písmo (s vyhľadávaním)
Liturgia hodín – breviár
Katolícka cirkev
Rádio Lumen
Katolícke noviny
Biblické čítania z Taizé na každý deň
Škola meditacie nad Písmom v 22 jazykoch
Denné zamyslenia Slovo Plus

UPC na Slovensku:
UPC Bratislava
UPC Trnava
UPC Nitra
UPC Žilina
CUP Martin
UPC Ružomberok
UPC Banská Bystrica
CUP Zvolen
UPC Prešov
UPC Košice

UPC vo svete:
Akademická farnosť Praha, ČR
Akademická duchovní správa ČVUT Praha, ČR
Akademické dušpastierstvo Krakow, Poľsko
UPC Wien, Rakúsko
Univerzitná farnosť Londýn, Veľká Británia
Univerzitná farnosť Oxford, Veľká Británia
Univerzitná farnosť Melbourne, Austrália

Nová webová stránka pre mladých z našej diecézy
Mládež nitrianskej diecézy

Farnosti v Trenčíne:
Trenčín – mesto
Trenčín – Juh
Trenčín – Orechové
Gréckokatolícka farnosť Trenčín
Evanjelická farnosť Trenčín
Informácie o bohoslužbách, kostoloch a farnostiach Katolíckej cirkvi

Univerzity v Trenčíne:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Vysoká škola manažmentu – City University of Seattle