1. ALMANACH TnUNI – O UPC (PDF)

2. Spätná väzba: Big Europe Trip 2017

3. Spätná väzba: Človek pre človeka 2017

4. Spätná väzba: Víkend pre mužov 2017

Rok 2016 – Rok milosrdenstva

„V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.“ pápež František, bula Misericordiae vultus

Seriálová otázka pre všetkých našich hostí, ktorí nás navštívili v Roku milosrdenstva znie:
Ako by si vlastnými slovami vysvetlil neveriacemu človeku čo je „Božie milosrdentvo“ (kto je „Milosrdný otec“)?

1. o. Marek Varga, univerzitný kaplán v Prešove a správca UPC Prešov. Nahrávka je zo slávnosti Veni Sancte v kostole Notre Dame, 5.10.2015. milosrdenstvo1

2. o. Jozef Luscoň, SDB , Nahrávka je zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Školskom internáte DM, 7.12.2015. milosrdenstvo2

3. P. Josef Hegglin, MSC, diecézny exorcista. Nahrávka je z Popolcovej stredy, 10.2.2016. milosrdenstvo3

4. o. Anton Ďatelinka, STL, kaplán farnosti Trenčín-mesto. Nahrávka je z Jarnej púte k patrónom UPC, 21.3.2016.
milosrdenstvo4

5. o. Lukáš Kutiš, kaplán farnosti Trenčín-mesto. Nahrávka je z intráckeho odpustu v Kaplnke Dopravnej akadémie, 5.4.2016.
milosrdenstvo5

6. P. Miloš Pizovka, CSsR, rehoľník z Kostolnej – Záriečie. Nahrávka je z kostola Notre Dame, 18.4.2016. milosrdenstvo6

Pápež František

Akademický rok 2013/2014 je prvým rokom pontifikátu sv. otca Františka, ktorý od prvej minúty oslovuje celý svet. Našim tohtoročným hosťom sme sa preto rozhodli položiť otázku práve v súvislosti s jeho osobou, jeho pontifikátom:

Ktorá myšlienka a aké gesto pápeža Františka ťa oslovili či padli hlbšie do tvojho srdca a prečo?

Tu sú odpovede:

1. don Ján Holubčík, SDB mladý salezián-pedagóg, ekonóm a vychovávateľ na SOŠ sv.Jozefa Robotníka v Žiline. Nahrávka je zo slávnosti Veni Sancte v kostole Notre Dame v Trenčíne, 14.10.2013.
frantisek1

2. sestra Clareta, líderka z kongregácie sestier Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova (okres Vranov nad Topľou). Nahrávka je z prednášky Večer milosrdenstva so sestrou Claretou na Dopravnej akadémii v Trenčíne, 26.11.2013.
frantisek2

3. o. Peter Hayden, kňaz nitrianskej diecézy, farnosť Zbehy. Doterajší diecézny koordinátor pastorácie mládeže v Bratislavsko-Trnavskej, neskôr Nitrianskej diecéze. Nahrávka je z otváracej sv.omše 2.UPC plesu, 28.2.2014.
frantisek3

4. don Pali Degro, SDB, provinciálny radca Saleziánov don Bosca na Slovensku, zodpovedný za oblasť pastorácie. Nahrávka je zo slávnosti Popolcovej stredy, 5.3.2014.
frantisek4

Neveriaci Tomáš

Svätý otec Benedikt XVI. v októbri 2011 vydal apoštolský list pod názvom Porta Fidei (Dvere viery), v ktorom vyhlásil obdobie od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013 za Rok viery. O dare viery sme sa rozhodli uvažovať aj v našom UPC. Pozvanie zamyslieť sa nad zaujímavou biblickou postavou preto budeme adresovať všetkým hosťom, ktorí nás v akademickom roku 2012/2013 v Trenčíne navštívia.

Ako by si dnes presvedčil ustráchaného neveriaceho apoštola Tomáša (čim by si ho vyviedol z omylu), že Boh žije/Ježis je živý? Inak povedané – čo dnes treba, aby sme účinne odovzdali vieru; čo dnes treba, aby človek vieru nestratil…

1. o. ICLic. Ján Ďuriga, cirkevný právnik a teológ, ktorý svoju kňazskú prax začínal v osemdesiatych rokoch v západočeskom pohraničí. (nahrávka je zo slávnosti Veni Sancte)
zije1

2. o. Ondrej Kovaľ, tohtoročný novokňaz našej diecézy, kaplán vo farnosti Trenčín-Orechové
zije2

3. o. Miroslav Cimerák, kaplán farnosti Trenčín-Opatová
zije3

4. o. Igor Škrabák, kaplán farnosti Pruské, okr. Ilava
zije4

5. don. Juraj Malý, salezián don Bosca, väzenský duchovný v Ústave pre výkon trestu odsúdených mladistvých v Sučanoch pri Martine
zije5

6. o. Ľuboš Laškoty, vicerektor domu Anky Kolesárovej Domček, Vysoká nad Uhom, okr. Michalovce
zije6

7. s. Serafína Žiaková, SFT
zije7

8. brat Pavol K. Kytka OP, dominikán z Bratislavy a rodák z Trenčína, duchovný správca internátov Horský Park (nahrávka je z jarnej púte k patrónom UPC na Skalku )
zije8

Kedy začína

Otázka pre hostí nášho UPC v akademickom roku 2011/2012:                „Kedy začína človek žiť svoj život naozaj ako veriaci (= kedy uveril Bohu, nie iba katechizmu)?“

1. o. Pavol Berka – kaplán farnosti Trenčín-mesto, tohtoročný novokňaz.
kedy1

2. o. Anton Žovic – kaplán farnosti Trenčín-Juh, tohtoročný novokňaz.
kedy2

3. o. Ľuboš Václavek, MSSCC – misionár Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.
kedy3

4. P.ThLic.František Urban, kňaz Olomouckej arcidiecézy, správca farnosti Starý Hrozenkov, Česká republika.
kedy4

5. o. Peter Kuljaček, kňaz trnavskej arcidiecézy, farár v Bošáci. Prijal nás v kostole Nová Bošáca v predvečer sviatku Nanebovstúpenia a pred
naším večerným výstupom na čekoslovenskú hranicu (rozhľadňa Lopeník).
kedy5

6. ThDr. Michal Stríženec PhD., kňaz nitrianskej diecézy, správca farnosti Nitrianske Sučany (nahrávka zo slávnosti Te Deum 2012).
kedy6

Božia vôľa

Otázku: Ako vo svojom živote hľadať, objavovať, nachádzať a plniť Božiu voľu, sme postupne položili hosťom, ktorí navštívili v akademickom roku 2010/2011 naše UPC. Tu sú ich odpovede:

1. o. Jozef Blahovec – kaplán farnosti Trenčín-Mesto.
voľa1
2. o. Jozef Žvanda – kaplán UPC Ružomberok.
voľa2
3. don Viliam Riško SDB – riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.
voľa3
4. sestra Víta – rehoľná sestra z Notre Dame, Trenčín.
voľa4
5.  P. Adrián Čontofalský, SJ – rehoľník, jezuita, vysokoškolský kaplán v Trnave.
voľa5
6. o. Miloš Hlucháň – mladý kňaz Žilinskej dieceézy a rodák z Trenčianskeho sídliska Juh. Pôsobí ako kaplán v Považskej Bystrici.
voľa6
7. o. Michal Šrank – novokňaz nitrianskeho biskupstva 2011. Rodák z trenčianskeho sídliska Juh. Navštívil nás na záver akademického roka, na slávnosti Te-Deum.
voľa7

Kňazská identita

Benedikt 16. vyhlásil rok 2009/2010 za rok kňazov. Sú medzi nami a špeciálnym spôsobom spájajú nebo zo zemou. O týchto daroch sme uvažovali spolu s mladými kňazmi. Totiž každý, kto naplno žije svoju identitu a povolanie je pre svoje okolie v istom zmysle dôležitou inšpiráciou. Otázku: Čo je podľa Vás jadrom kňazskej identity? sme postupne položili mladým kňazom mesta Trenčín a okolia. Tu sú ich odpovede:

1. o. Martin Kročka – kaplán farnosti Trenčín – Juh. identita1

2. o. Eduard Lazo – kňaz trnavskej arcidiecézy, dekanát N. Mesto nad Váhom. identita2

3. o. Juraj Križan – policajný kaplán KR PZ Trenčín. identita3

4. o. Igor Cingeľ – gréckokatolícky duchovný v Trenčíne. identita4

5. o. Peter Beňo – farár vo farnosti Soblahov. identita5

6. o. Roman Križan – kaplán farnosti Trenčín – mesto. identita6

7. o. Vladimír Kiš – kaplán farnosti N. Mesto nad Váhom. identita7

Na čom záleží

V akademickom roku 2008/2009 sme sa venovali projektu, v ktorom sme raz mesačne pozvali medzi seba nejakého hosťa. Do konca júna 2009 nás navštívilo deväť osobností. Okrem konkrétnej témy stretnutia pri pondelkovej študentskej omši, alebo  „študentských večeroch“, každý hosť zodpovedal otázku Na čom záleží? Jeho odpoveď nájdete v tejto sekcii. Veľa inšpirácie! 🙂

1. Ondrej Gašica. Mladý muž, v čase svojej návštevy v Trenčíne (6.10.2008) takmer presne 100-dňový kňaz.  na-com-zalezi-1

2. Jozef Poláček (DJ Jopo). Kňaz zo stredného Slovenska, ktorý šíri vieru medzi mladými aj prostredníctvom modernej hudby a hrania diskoték. Ako hosť nás musel navštíviť hneď dvakrát: svoje slová potvrdiť, a o mesiac, 19.11.2008 odohrať prvú disco-show UPC na Školskom internáte DM. na-com-zalezi-2

3. Róbert Kučerák. Otvorený a priateľský hosť. Svoje korene a pôvod má na česko-slovenskom pohraničí, momentálne pôsobí na slovensko-maďarskom území. na-com-zalezi-3

4. Zdeno Pupik. Bývalý vysokoškolský kaplán v Trenčíne (2006-2008), dnešný rektor kostola sv. Barbory v Žiline. Publicista. Venuje sa problematike Novej evanjelizácie, štúdii vzťahu laikov a ich úlohy v Cirkvi. Je spoluautorom Pastoračného plánu Katolíckej Cirkvi na Slovensku pre roky 2007-2013. Koordinuje pastoráciu mladých ľudí v Žilinskej diecéze. na-com-zalezi-4

5. Peter Brodek. Špirituál Kňazského seminára sv.Gorazda v Nitre. Vedie a vychováva mladých mužov, ktorí v sebe pocítili povolanie ku kňazstvu. Zastrešuje aj niekoľko ďalších spoločenstiev a koordinuje ich duchovnú formáciu. Moderuje duchovné obnovy a sústredenia zo spirituality. Diecézny biskup mu pred dvoma rokmi zveril úlohu exorcistu. Navštívil nás na Popolcovú stredu, 25.2.2009. na-com-zalezi-5

6. Pavol Hudák. Zakladateľ UPC v Košiciach, autor knihy „Ďakujem, že si“, série CD „Prečo láska stroskotáva“ a správca Centra života mladých vo Vysokej nad Uhom. Už roky venuje pastorácii mládeže a rodín. Záznam je z dňa 21.4.2009. na-com-zalezi-6

7. Zuzka Jurčová. Študovala pedagogiku v Banskej Bystricii, Ružomberku, Gráci a v Ríme na inštitúte Jána Pavla II. Popri štúdiách pomáhala rozbiehať diecézne centrum v Španej doline a angažuje sa v mnohých ďalších výchovných programoch. V súčasnosti pracuje v TV LUX, kde ju môžete vidieť napr. ako moderátorku relácie Vlastná cesta. Záznam bol vytvorený 11.5.2009 a krátku správu o udalosti priniesli aj stránky televízie. na-com-zalezi-7

8. Radovan Andrejko. Gréckokatolícky duchovný z vikariátu Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky poručík Radovan ANDREJKO, ktorý sa venuje väzňom v ústave na výkon trestu a odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Kňazom je od roku 1999 a okrem vyšších teologických štúdií v Ríme, 6 rokov pôsobil medzi slovákmi v Srbsku a Chorvátsku, ktorí pred 250 rokmi odišli z našej krajiny. Môžete si vypočuť jeho zvukový odkaz. na-com-zalezi-8

9. Páter Martin Halčák, SJ jezuitský rehoľník, rodák z východného Slovenska. Bývalý redaktor vydavateľstva Dobrá kniha v Trnave. V roku 2007 spoluorganizoval misijnú cestu po južnom Albánsku. Je otcom projektu cesty vysokoškolákov – misijných dobrovoľníkov do Indie, pod názvom Misia India 2008. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský kaplán a správca UPC sv. Stanislava Kostku v Trnave. na-com-zalezi-9

Logo TNN