1.) Duchovná bolesť – kolokvium k predmetu Paliatívna starostlivosť
Duchovná bolesť – prednáška

2.) Vybrané kapitoly z psychológie, etiky a organizácie zdravotníctva: problematika „Burn out“
„Burn out syndróm“ – psychologické väzby a riziká v propedeutike neodkladnej starostlivosti a medicíny katastrof