Vitajte na kalčetovej ligovej stránke!

Ligy prebiehajú paralelne (súčasne) počas celého akademického roka, pričom sa na konci letného semestra stretnú víťazi oboch líg o zaujímavú cenu organizátora, ktorým je UPC.

Každá dvojica ako tím sa môže zapísať len do jednej ligy, pričom v priebehu roka nemôže meniť spoluhráča (vo výnimočných prípadoch po dohode s koordinátorom). Ako zápisné prines kupón z letáčika, prípadne kontaktuj koordinátora (pozri kontakty). Tímy sa stretávajú podľa vytvoreného rozpisu, ktorý sa vytvorí na prvom zoznamovacom stretnutí (výnimočne neskôr). Tím môžu tvoriť dvaja chalani alebo dve baby. Každý tím si zvolí svoj názov, ktorý je slušný a schválený koordinátorom. Rozpis bude zverejnený na Facebooku. Prípadné nedorozumenia, či závažné problémy s nastúpením hlásiť s predstihom koordinátorovi.

Pravidlá súťaže

Tímy sa stretávajú v stanovenom čase, pod dohľadom hlavného rozhodcu.

Tímy rešpektujú rozhodnutia hlavného rozhodcu aj keď s nimi nebudú súhlasiť.

Hrá sa systémom 3 hier, pričom ich výsledok sa zapíše (napr. 1:2; 3:0 …), po každej hre si hráči vymenia stranu.

Pri hre sa nenadáva, neuráža súper či spoluhráč ani nikto z prítomných. S kalčetom sa zachádza primerane, nie spôsobom, ktorým sa môže poškodiť. Taktiež sa nedriluje. Ak hlavný rozhodca zbadá porušenie týchto pravidiel, má právo prerušiť hru a uložiť podľa závažnosti tresty.

Po zápase si súperi podajú ruku a hlavný rozhodca urobí zápis o výsledku zápasu, ktoré obidve strany môžu skontrolovať.

Športu zdar a česť patrí všetkým! Nech vyhrajú najlepší!