Duchovná obnova pre banskobystrických seminaristov. Kňazský seminár sv.Františka Xaverského, Banská Bystrica – Badín, 14.1.2012.

Chlapi, vďaka za bratské prijatie. Držte sa! o.juraj, kaplán

Dôveryhodnosť kňaza – prezentácia.
Duchovná obnova I. časť.
Duchovná obnova II. časť (cvičenie veľkonočnej pamäti a popoludňajší blok).